HIG

Change Detection - Test

HIG
 

HET ONDERZOEK IS AFGESLOTEN.

Voor je aan het onderzoek kan beginnen, is het belangrijk dat je je browser in Full Screen zet. Dit kan je makkelijk doen door op de toets 'F11' te drukken.

F11

Full screen is niet hetzelfde als je venster vergroten aan de hand van volgende knop:
venster

Verder kan dit experiment uitgevoerd worden op volgende browsers (maar niet op smartphones!): Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge Explorer, Opera (geen Mozilla Firefox).

Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, kan je met het onderzoek starten.

>>> Ga door naar het onderzoek!